"Minden gyermek mögött, aki hisz magában, áll valaki, aki először hitt benne."


Nevelés és oktatás a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola és Szakgimnáziumban

Legfontosabb sajátosságaink:
Kislétszámú osztályok, modern berendezések, kiváló tantestület, ahol szinte mindenki mindenkit ismer. A kislétszámú osztályok alkalmat adnak a felzárkóztatásra és a képességfejlesztésre egyaránt. Az itt tanító pedagógusok szeretettel nevelnek, s mindannyian hisznek a rájuk bízott gyermekek nevelhetőségében, fejleszthetőségében. Mindent megtesznek azért, hogy tudásuk legjavát adhassák. Az elkötelezett tanári kar minden gyerekből megpróbálja előhívni és benne erősíteni a jót. Valamennyi pedagógusunk vallja, hogy vannak olyan rejtett, mélyebb értékek, melyek kibontására a hittel végzett pedagógiai munka a legalkalmasabb.

felújított iskolánk utcai homlokzata

A Biblia nemcsak az egyetemes emberi kultúra kincse, hanem az érzelmi intelligencia nevelésében is nélkülözhetetlen. A gazdag érzelmi világú ember társadalomba való beilleszkedése is jóval hatékonyabb. Megtapasztalható, hogy az egyházi iskolai többlet a gyakorlati életben is megmutatkozhat. A hittel párosított pedagógiai munka annyival több az ideológiailag semleges módszernél, hogy a nevelő bízik abban is, ami abban az adott pillanatban még nem látható, tapasztalható. Az iskola pedagógiai eljárásaiban megtalálhatók a konzervatív és az újszerű elemek is. A katolikus általános iskola konzervatív, mert nevelésében örök értékekre alapoz. Az oktatásban pedig a legkorszerűbb kutatások eredményei is helyet kapnak. A mi iskolánk alaposan, nem túlterhelve, de mély ismereteket kíván nyújtani. Egyre többet hallani arról, hogy az ember életében három-négy szakmát, foglalkozást kell, hogy elsajátítson. Ehhez nagyon alapos alapismeretekre van szükség. Ez a célja a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola és Szakgimnáziumban folyó nevelő-oktató munkának.

Ünnepség, 1956-ról

Mindegyik osztályunkban a legkorszerűbb bútorzat szolgálja a nevelést. Az alsó tagozaton a falakat világos szőnyegek borítják. A padok a gyermekek méretéhez igazodnak. Az alsós osztálytermekben telepített számítógép, internet segíti a fejlesztő munkát. Nagy szerep jut a művészeti oktatásnak is. Fenti képünkön egy iskolai ünnepség megrendítő pillanata.

Hangsúlyosabbá vált az informatika tanítása is, hiszen a diákok rendelkezésére áll a korszerű számítógépekkel felszerelt informatikai szaktanterem, amelyben a Közháló-programnak köszönhetően az internet is a diákok rendelkezésére áll.
A szélesebb értelemben vett társadalmi környezetre (értelmezésünkben az iskolára) vár az a feladat, hogy a reá bízott gyermekeket elvezesse a tudásalapú társadalom igénybevételének lehetőségeihez. Az intézményben tevékenykedők tapasztalata szerint a társadalom egyre nagyobb mértékben igényli az iskola ilyen irányú segítő közreműködését.
A különböző szakkörök, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások közül mindenki megtalálhatja a képességeinek, adottságainak leginkább megfelelőt. Most a legnagyobb sikere a legújabb eszközünknek, az udvari játszótérnek van...

Játszótér

Egy viszonylag új iskolában természetesen kevesebb hagyomány van, mint egy hosszabb ideje működőben. A Kolpingban egyre több szokás alakul ki. Közös ünnep a decemberi Kolping-napok keretében minden esztendőben megtartott Kolping Karácsonyi Gála. Ezen - szokásaink szerint - minden gyermek szerepel, s természetesen vendégül látjuk a szülőket, hozzátartozókat.
A városi Katolikus Kulturális Nap eseményein is részt vesznek diákjaink. Többször az egész iskola - a nevelőtestület és a diákok együtt - ad elő egy-egy műsorszámot.
Bensőséges ünnepünk az Anyák Napja. Ezt többnyire osztálykeretben ünnepeljük, s természetesen itt is minden gyermek szereplési lehetőséghez jut. Feladatunknak tekintjük, hogy mindazt a kincset, amelyet mi felfedezünk a tanulókban, a szülőknek is megmutassuk.
Az első osztályban viszonylag hosszabb időt szánunk az óvoda utáni átszoktatásra. A lényeg az alapos, megérlelt tudás, minden betűt addig gyakoroltatunk, amíg mindenki megtanulja azt. Az olvasás tanítására a bevált, hagyományos hangoztató-elemző-összetevő módszert alkalmazzuk. A gyerekek szülei is így tanultak olvasni...
A tanítóink közül többen is kettős diplomával rendelkeznek, a tanítói mellett óvodapedagógusi végzettségük is van, más pedagógusaink szakvizsgát tettek.
Ahány iskola, annyi vélemény arról, mikor kell, illetve érdemes kezdeni a nyelvtanítást. A Kolpingban ez a harmadik évben történik, akkor még csak nyelvi kommunikációval, mondókákkal, szituációs gyakorlatokkal, s a hazánkban hagyományosan erős pozíciókkal rendelkező angol nyelvet ajánljuk.
2002-ben ballagott először osztályunk. A tanulók mindegyike továbbtanult, nagyjából fele érettségit adó, a többiek szakmunkásképzést nyújtó oktatási formában. (Az azóta végzett osztályoknál az arányok hasonlók.) A tanulók versenyeredményei is elismerést keltőek, különösen a sportversenyeken, illetve a katolikus iskolák közötti vetélkedőkön szerepelnek eredményesen.
A továbbtanulásra nemcsak képes de alkalmas, bizakodó gyermekeket adunk tovább a középiskoláknak, az életnek.

Útmutatásnak tekintjük Kolping Adolf gondolatát:

"Aki mindig csak a távoli jövőt fürkészi, könnyen szem elől tévesztheti az előtte álló, az éppen őrá bízott feladatokat."