Történelmünk

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola és Szakgimnázium épülete

Ahonnan indultunk: a leány polgári iskola
Ahonnan indultunk: a leány polgári iskola

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola a több mint 200 éves helyi katolikus népoktatás letéteményese. Az iskola jogelődjét az 1940-es évek végén államosították. A rendszerváltozáskor, 1994-ben, az egyházi ingatlan kárpótlások során katolikus általános iskolát alapított a helyi katolikus egyházközség és a Váci Római Katolikus Megyéspüspök.

A Nagykőrösön működő katolikus iskolák történetéről kiváló írás jelent meg a Nagykőrösi Kalendárium 2019. kiadványban, amelyet olvashatnak itt

Az iskola épülete még korábbról

Az iskoláról készült legrégebbi képünk

2000-ben - különböző okok miatt - a Váci Római Katolikus Megyéspüspök az akkori Babits iskola fenntartásáról lemondott. Ekkor - 2000. augusztusában - a Családotthon a Gyermekekért Alapítvány vette át a fenntartói feladatokat. Ám egyrészt hiányzott a megfelelő szakmai hozzáértés, másfelől a fenntartáshoz szükséges pénz. Emiatt az iskola jelentős hiányt halmozott fel, pl. közterhek formájában. Halaszthatatlanná vált új, megbízható fenntartó keresése.

A Magyar Kolping Szövetség 2001. augusztus 1-jétől vette át fenntartásába az iskolát, így névcsere is történt: ezen időponttól kezdve az iskola új neve: Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola. A fenntartói feladatokat 2007. szeptember 1-jétől pedig a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet vette át.
Iskolánk nagykőrösi. Nagykőrösi, mert tanulóink, s a tanulóink szüleinek túlnyomó többsége e település polgára. Nagykőrösi, mert az itteni önkormányzat többször és erején felül is segítette intézményünket, esélyt adva a kibontakozásának.

Mindannyian tanuljuk Kolping tanait, gondolatait - s mellette a gyakorlatban tapasztaljuk meg a fenntartó KOSZISZ gondoskodását, gyakorlati segítőkészségét, s azt, hogy újabb és újabb feladatok megoldásában is bíznak bennünk, számítanak munkánkra.
Iskolánk katolikus. Álláspontunk szerint a katolikus iskolának egyszerre kell konzervatívnak - azaz a múlt értékeihez ragaszkodó, fontolva haladónak - és innovatívnak lennie.

Mindezek értelmében pedagógiánk célja olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, amelyben minden gyermeknek színvonalas oktatásban és személyes igényeinek megfelelő képzésben van része. Több időt biztosítunk az ún. kulcskompetenciák, a tanuláshoz nélkülözhetetlen kommunikációs készségek és képességek fejlesztésére és ezzel szolgáljuk az alapkészségek, -képességek nyugodt elsajátítását. Pedagógiai alapelveink szerint egy iskola sikerességét elsősorban az méri, hogy minden diákunk esélyt kap-e tehetsége kibontakoztatásához.

Emléktáblánk
Emléktáblánk

Az épület története

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola az 1904-1905-ben épült egykori leány polgári iskola épületét kapta meg. Ez az épület saját korában négy osztályt szolgált ki. Ma a főépületben hét osztályterem, a tanári, a tornaterem és a kiszolgáló helyiségek találhatók. Az udvari épület – amely korábban szolgálati lakásként funkcionált – ma egy osztályteremnek, az informatikai teremnek, az ebédlőnek, a könyvtárnak, a rendkívül barátságos gyógypedagógiai fejlesztő teremnek, s a kiszolgáló helyiségeknek ad helyet. A korábbi lakó halála után ezt az épületrészt is teljesen felújíttattuk. Korszerű, gázzal működő központi fűtést alakítottunk ki (2010-ben) s még a folyosó százéves ablakait is kicseréltettük. A legutóbbi fejlesztés 2011-ben történt, amikor az 1. osztály Mentovich utcára nyíló ablakát is korszerű, energiatakarékos üvegezésűre cseréltük. Ezen épületrész legvégén található a - szintén teljesen felújított - udvari WC-csoport is.
A főépületben előbb – 2002-től – a régi, olajos padlós burkolatot cseréltettük ki a ma igényeinek megfelelő korszerű műanyag padlózatra, s javíttattuk ki az elhasználódott linóleumokat.
2004-ban mozgássérült WC-t alakítottunk ki, majd a városban elsőként elvégeztük az iskola akadálymentesítését is.
2005-ben jelentős felújítást végeztettünk. Teljesen új, a legkorszerűbb világítástechnikát szereltettünk fel, egy speciális hitelprogram keretében. Ugyanezen év nyarán a fűtésrendszerünket újíttattuk fel. Olyan központi fűtésünk van, amely három szakaszban, az igényeinknek megfelelően és korábbinál sokkal takarékosabban fűt, az úgynevezett kondenzációs technológia előnyeit is alkalmazva. Az épület teljes külső tatarozására 2008-2010 között került sor, több ütemben.
2009-ben - a főépület teljes tetőzete-cserépcseréje, a tornaterem cserépcseréje, valamint a főépület belső udvari, a Mentovich utcai és a Kecskeméti úti homlokzata készült el, sőt, a főépület összes ablakát is kicseréltettük korszerű, kettős üvegezésű, jó hőszigetelő képességű új ablakokra. 2010-ben tovább folytatódott a felújítás, előbb az udvari falfelületek felújítása történt meg, majd a tél előtt elkészült a iskola déli homlokzatának teljes felújítása is. Nyugodtan állíthatjuk tehát, hogy az iskola szinte szebb, mint újkorában.

Iskolánk immáron megújulva
Iskolánk a felújítás után

Belül elsősorban az információtechnológiai fejlesztéseket említjük. Minden teremben használható az internet, úgy vezetékes, mind wifi-hálózati csatlakozási lehetőséggel, s több projektort tudunk egyszerre használni, hogy a nevelési-tanítási-folyamat a lehető legtöbb információ átadásával a leghatékonyabban valósulhasson meg.


Az intézmény tevékenységét 2023 őszétől szakgimnáziumi, esti munkarendű képzésel bővíti. Pedagógiai asszisztens és gyógypedagógiai asszisztens képzésben vehetnek részt a jelentkezők.